Comboloan

Comboloan
Comboloan startades år 2000 med syftet att ge dig som bolånekund hos bank bättre möjlighet att få bästa möjliga och mest rättvisa räntan på ditt bolån. Det gör de genom att deras medlemmar delar med sig både av sin faktiska förhandlade ränta men även genom råd och tips i vårt medlemsforum. Idag har de strax under 100.000 medlemmar.

Comboloan.se drivs av företaget Comboloan AB som är ett privatägt Aktiebolag.

In case you're interested in knowing more info on IRR Calculator, stop by http://acalculator.com